Sessions

Règim de sessions període 2015-2019
l'Assemblea General de la Mancomunitat en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 2015 va adoptar el següent acord:
"Determinar que l'Assemblea General celebrarà sessió ordinària el quart dilluns del darrer mes de cada trimestre a les 13 hores i 30 minuts."

Calendari de sessions de l'any 2019
  • 25 de març
  • juny: Assemblea constitutiva després de les eleccions municipals. data per confirmar.
  • setembre: data per confirmar 
  • desembre: data per confirmar.
Propera Assemblea:

Sessió: ordinària (1)
Data:  25 DE MARÇ DE 2019     Hora: 13:30 h.
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Manresa