Òrgans de govern

  •  
Els òrgans de govern i de gestió de la Mancomunitat són, amb caràcter necessari, els següents:


  • L’ Assemblea General és l’òrgan col•legiat suprem de govern i administració de la Mancomunitat, amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients pel bon funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats.
          Actualment els membres de l'Assemblea General són:
              Avinyó: Sr.Jordi Vall Carrillo . 
              Balsareny: Sra. Noèlia Ramírez Calatrava
              Calders: Sr. Eduard Sánchez Campoy.
              Callús: Sra. Alexandra Díaz Torrebadella
              Castellbell i el Vilar: Montserrat Badia i Moreno
              Castellnou de Bages: Sr. Domènec Òrrit Pujol .
              El Pont de Vilomara i Rocafort: Sr. Enric Campàs Serra.
              Fonollosa: Sr. David Zamora Vega.
              Gaià: Sr. Enric Armengou i Vall de Vilaramó
              Manresa: Sr. Marc Aloy Guàrdia, Sr. Josep Mari Fius Rubi, Sr. Pol Huguet Estrada i
                             Sr. Joaquim Garcia Comas.
              Marganell: Sra. Verònica Hirano Effing.
              Monistrol de Montserrat: Sr. Joan Miguel Rodríguez.
              Navarcles: Sr. Josep Joan Roda Rubio i Sr. Joan Zapata Lluch.
              Navàs: Sr. Uriel Montesinos Moreno i Sr. Salvador Busquets Gubianas.
              Rajadell: Sr. Sergi Garcia Borjas.
              Sant Fruitós de Bages: Sr. David Uró Vilanova i Sr. David Ruíz Roldan.            
              Sant Joan de Vilatorrada: Sr. Jordi Solernou Vilalta i Sr. Marc Barons Torras.
              Sant Salvador de Guardiola: Sra. Sònia Vall Almor.
              Sant Vicenç de Castellet: Sra. Adriana Delgado Herreros i Sr. Josep Martí Cano.
              Santpedor: Sr. Xavier Codina Casas i Sr. Josep Illa Antich.
              Santa Maria d'Oló: Sra. Dolors Serral i Soler.
              Súria: Sr. Miquel Soliva Palà i Sr. Albert Coberó Aymerich.
                            
  • La Presidència. La Presidència es l’òrgan unipersonal que té atribuïda la màxima representació legal de la Mancomunitat i en dirigeix el govern i l’administració. 
           Actualment el President és l'Il·lm. Sr. Marc Aloy Guàrdia, alcalde de Manresa.
 
  • La Vicepresidència. És l’òrgan unipersonal que ostenta la potestat de substitució de la presidència en els casos d’absència, vacances o malaltia i exercirà per delegació del President les atribucions que per Decret decideixi.
        Actualment la vicepresidenta és el Sr. Josep Maria Fius Rubí
  • La Comissió de comptes és l’òrgan col•legiat d’administració que assumeix les atribucions i efectuarà el seu funcionament d’acord amb el que s’ estableix als articles 58 i 101 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de règim local de Catalunya.