eFACTURAE-FACT és el servei de factura electrònica de les administracions públiques catalanes per la recepció de les factures electròniques per part dels proveïdors.

Factura Electrònica: És el document electrònic que conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Ha de complir amb el model facturae definit pel Govern Central. I perquè tingui validesa legal, ha d'estar signat digitalment amb una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat. Concretament la signatura electrónica ha de ser reconeguda per CatCert.

Totes les entitats adherides al servei disposen d'un enllaç, a les seves webs, cap a la bústia de lliurament perquè els proveïdors desin les factures electròniques.

bústia de lliurament factures

Per obtenir més informació, consulteu el Manual de l'usuari per a la bústia de lliurament. Cliqueu a l'enllaç següent:

MANUAL DE L'USUARI BÚSTIA DE LLIURAMENT